Tư vấn gia đình
Xây dựng gia đình hạnh phúc
NEWS  |  TAGS

  • Hỏi đáp
  • Mike’s Marketing Tools công cụ phân tích SEO trong thiết kế web

Mike’s Marketing Tools công cụ phân tích SEO trong thiết kế web

Thiết kế web & phân tích SEO là nhiệm vụ thiết yếu của các webmaster. Bạn không thể bỏ qua 2 công cụ của Mike’s Marketing Tools là Search Engine Rankings & Link Popurlarity Tool trong thiết kế web nói chung & thiết kế web bán hàng nói riêng.

Search Engine Rankings là công cụ tìm kiếm xếp hạng cung cấp miễn phí, ngay lập tức, báo cáo trực tuyến của bảng xếp hạng trang web trong công cụ tìm kiếm hàng đầu 3: Google (top 10), Bing (top 10) và Yahoo! (top 50), ...

Link Popurlarity Tool  phân tích liên kết trong mỗi bộ máy tìm kiếm nhận ra website của bạn. Những link quay về là những nhân tố quan trọng trong chỉ số bộ máy tìm kếm và mỗi bộ máy tìm kiếm nhận ra 1 số link khác nhau. Từ công cụ này bạn có thể click để xem những trang cụ thể mà liên kết tới website của bạn.

Mike’s Marketing Tools công cụ phân tích SEO trong thiết kế web

Có thể nói, đây là bộ công cụ dùng để phân tích hữu ích trong quá trình làm SEO website của bất kỳ SEOer nào, giúp người làm marketing có được góc nhìn toàn diện và tổng thể nhất để từ đó có thể đưa ra quyết định sẽ làm gì cho các bước tiếp theo.

Hy vọng bài viết giúp ich các bạn trong quá trình thiết kế website chuyên nghiệp & SEO.