Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Vì một lý do nào đó mà bạn bị mất sổ bảo hiểm xã hội và bạn Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội để được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước. Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng hoặc gộp sổ có thể xin cấp lại các trường hợp này để điều kiện để cấp lại sổ.

Nếu bạn không biết thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm như thế nào hay  cơ quan nào có thẩm quyền cấp xin cấp sổ  thì với Dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục trên.

Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Vậy việc Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như thế nào? trước hết bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo quy định đã  ban hành. Trong đơn, bạn cần nêu rõ lý do bị mất sổ cũng như cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.  Bên cạnh đó thì bạn phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Hồ sơ  bao gồm đơn trình báo mất sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cứ trú,

Tiếp đến thì bạn phải có giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội liên quan.  Đồng thời, để việc cấp lại sổ được thuận lợi thì bạn phải có giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú. Cùng với đó là tờ khai cấp sổ nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp sổ để sao y bản chính . Đặc biệt, một giấy tờ không thể thiếu khi bạn muốn xin cấp lại sổ bảo hiểm chính là bạn phải có bản sao chứng minh thư nhân dân.

Khi đã chuẩn bị các loại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm  thì bạn tiến  hành nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội  sẽ thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại. Đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý, nếu như hồ sơ đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ bảo hiểm xã hội chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết việc xin cấp lại sổ bảo hiểm sẽ không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội có hồ sơ và thủ tục khá đơn giản bạn chỉ cần chuẩn bị các loại hố sơ theo yêu cầu và đến đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp lại sổ theo quy định, trường hợp bạn gặp khó khăn có thể nhờ các dich vụ tư vấn để được hỗ trợ.