Thay đổi trụ sở công ty

Khi các nhà tổ chức, tư nhân lên tục tìm đển các dịch vụ thành lập công ty để liên tục cho ra đời các doanh nghiệp công ty cũng như làm các thủ tục như thay đổi trụ sở công ty

Để doanh nghiệp, công ty hoạt động tốt thì cần có trụ sở ổn định. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan thì có rất nhiều doanh nghiệp đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để làm các thủ tục thay đổi trụ sở công ty.

Thay đổi trụ sở công ty

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Pháp luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi trụ sở công ty trong phạm vi cùng quận thủ tục đơn giản hơn rất nhiều so với phạm vi khác quận.

Khi thay đổi trong phạm vi cùng quận khách hàng chỉ cần chuẩn bị: thông tin trụ sở mới công ty sẽ chuyển đến (Lưu ý: không đăng ký trụ sở công ty ở nhà tập thể và nhà chung cư); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ là có thể nộp hồ sơ thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh. Sau 3-5 ngày làm việc thủ tục sẽ được hoàn tất. Còn đối với thay việc thay đổi trong phạm vi khác quận, thủ tục khá phức tạp. Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp”.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.” Cần lưu ý rằng việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Khi tiến hành thay đổi trụ sở chính của công ty, xác định rõ phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của nơi đặt trụ sở mới để tiến hành thay đổi địa chỉ chính thuận lợi.

Pháp luật đã quy định rõ những yêu cầu cũng như những công việc cần làm khi thay đổi trụ sở công ty một cách cụ thể. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục này thì cần nắm rõ các thông tin một cách chính xác để đảm bảo việc thực hiện thủ tục được đúng trình tự theo quy định mà pháp luật ban hành.