• Doanh nghiệp
  • Quy định chung về người được ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy định chung về người được ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ủy quyền thành lập doanh nghiệp hiện nay là vấn đề được khá nhiều chủ đầu tư quan tâm. Họ có thể không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng nên đã ủy quyền cho người khác thực hiện.

Người được ủy quyền đại diện cho chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ đóng một vai trò rất quan trọng, lúc này họ là đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các công việc đăng ký kinh doanh ban đầu. Người này đảm bảo mọi việc được thực hiện một cách suôn sẻ, không bị gián đoạn và có trách nhiệm thực hiện công việc đến khi hết giá trị trong giấy ủy quyền đã công chứng.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh. Sau đó sẽ là nhận giấy phép cho doanh nghiệp khi được cấp phép.

Với các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập người đại diện pháp luật phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt cần phải làm giấy ủy quyền cho một người khác để họ thay mặt thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định.

Trong trường hợp giấy ủy quyền đã hết hạn nhưng đại diện pháp luật vẫn chưa có mặt tại địa phương thì cần áp dụng theo các quy định sau:

+ Đối với các doanh nghiệp tư nhân thì người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình trong quyền hạn được ủy quyền. Người này sẽ đảm nhiệm các công việc cho đến khi người đại diện pháp luật trở về.

+ Còn trường hợp là công ty TNHH, công ty cổ phần cũng tương tự như doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên sẽ đảm nhận nhiệm vụ theo ủy quyền cho đến khi đại diện trở về hoặc là được người mới được bổ nhiệm.

Trên đây là một số thông tin quy định về người được ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, mọi người nên lưu tâm để đảm bảo thực hiện theo đúng luật. Nếu muốn mọi thứ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hãy tìm đến dịch vu thành lập doanh nghiệp uy tín của chúng tôi.

Quy định chung về người được ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân