• Doanh nghiệp
  • Những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân

Những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân

Đối với hoạt động mua bán doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật cũng có những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán “đặc biệt” này.Đây là điều mà khi tiến hành thủ tục mua bán thì mọi người cần phải nắm rõ thông tin một cách chính xác nhất.

Việc nhiều người đang tìm  đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp không còn là điều xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Với sự thuận lợi, nhanh chóng và chính xác mà dịch vụ này mang lại thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi nó đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi người khi tiến hành làm thủ tục.

 Những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân

Vì việc mua bán doanh nghiệp tư nhân là hoạt động mua bán đặc biệt. Vì thế cho nên khi tiến hành các thủ tục mua bán thì cả bên bán lẫn bên mua phải nắm rõ những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân để có thể đảm bảo thực hiện cho đúng.

1. Doanh nghiệp nào được quyền mua bán

Nhiều người cho rằng bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể tiến hành thủ tục mua bán doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Trong 05 loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định thì chỉ duy nhất một mình doanh nghiệp tư nhân mới có quyền thực hiện hoạt động mua bán doanh nghiệp mà thôi. Bởi doanh nghiệp là một hàng hóa đặc biệt. Nếu muốn thực hiện được hoạt động mua bán thì doanh nghiệp đó sẽ phải thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Và tất nhiên là trong 05 loại hình doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới thực hiện được điều đó mà thôi.

2. Những điều khoản cần có trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân thì để một hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân được xem là hợp lệ thì cần  phải có các điều khoản sau:

- Thông tin về đối tượng tham gia hợp đồng mua bán là ai?

- Những đặc điểm liên quan đến đối tượng mua bán như thế nào, bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, các giấy tờ, sổ sách….

- Thông tin về giá mua bán cũng như hình thức và thời gian thanh toán hợp đồng cụ thể ra sao.

- Thông tin về các quyền lợi cũng như các nghĩa vụ mà bên bán cần thực hiện là gì?

- Thông tin về quyền lợi và các nghĩa vị mà bên mua cần thực hiện khi tiến hành hoạt động mua bán này là gì?

- Những phương án đưa ra để giải quyết các lao động trong công ty sau khi hoạt động mua bán doanh nghiệp tư nhân này hoàn tất.

- Những quy định về việc xử phạt nếu  bên bán hay bên mua vi phạm hợp đồng.

- Các điều khoản được đưa ra để làm căn cứ cho các tranh chấp về sau

- Thông tin về thời gian mà hợp đồng mua bán có hiệu lực chính thức

Có thể thấy, những quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân đã thể hiện sự quản lý chặt chẽ của pháp luật đối với hoạt động mua bán đặc biệt này của doanh nghiệp tư nhân để tránh những rắc rối về sau.