• Doanh nghiệp
  • Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp dược phẩm

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp dược phẩm

Khi thành lập doanh nghiệp dược phẩm ít ai có thể nắm hết được những điều kiện, thủ tục hay những lưu ý cần thực hiện để doanh nghiệp thành lập đảm bảo đúng theo quy định mà pháp luật ban hành.

Kinh doanh dược phẩm là ngành nghề có sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp dược phẩm. Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã trở thành giải pháp tuyệt vời để các doanh nghiệp yên tâm trong việc hoàn tất thủ tục thành lập doanh nhiệp một cách hợp pháp.

Thành lập doanh nghiệp dược phẩm là ngành nghề kinh doanh khác với các ngành nghề khác. Nếu các ngành nghề khác chỉ cần có vốn và giấy tờ hợp lệ là có thể thành lập doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm sẽ cần có nhiều yếu tố khác mà không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Thành lập doanh nghiệp dược phẩm là loại hình kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ phía Nhà nước bởi đây là ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Thành lập doanh nghiệp dược phẩm

Để thành lập doanh nghiệp dược phẩm không chỉ phải đáp ứng được các yếu tố về điều kiện trình độ của chủ thể kinh doanh, về yếu tố cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật, về hồ sơ thủ tục mà còn phải đảm bảo đăng ký đúng mã ngành kinh doanh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp dược phẩm. Doanh nghiệp dược phẩm kinh doanh các mặt hàng bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng hay mỹ phẩm trị bệnh thì cần đăng ký mã ngành là 4772. Riêng đối với doanh nghiệp dược phẩm kinh doanh bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế thì chọn mã ngành 47721. Việc lựa chọn mã ngành đúng không chỉ giúp hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được cơ quan chức năng thông qua mà nó còn là khung pháp lý đảm bảo việc doanh nghiệp phải kinh doanh đúng ngành mình đăng ký. Nếu doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng hay sản phẩm khác với thông tin đăng ký sẽ chịu sự xử phạt của pháp luật mà có thể doanh nghiệp sẽ phải ngừng hoạt động.

Khi thành lập doanh nghiệp dược phẩm doanh nghiệp lưu ý cần phải có được các loại giấy phép sau trước khi phân phối sản phẩm ra thị trường:

- Các sản phẩm là dược phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường phải có visa nhập khẩu do Bộ y tế cấp.
-  Cả người điều hành kinh doanh và người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề dược phẩm.
-  Các sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh phải được bảo bộ về nhãn hiệu hoặc không được vi phạm bản quyền nhãn hiệu.

Nói tóm lại, để thành lập doanh nghiệp dược phẩm đúng luật thì doanh nghiệp phải có những điều kiện và các giấy tờ hợp lệ phù hợp với quy định thành lập doanh nghiệp dược phẩm mà pháp luật đã quy định  khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh.