Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh

Hiện nay các doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động và được pháp luật công nhận phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền của tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, để thuận tiện trong công tác đăng ký nhằm giảm bớt thời gian và đúng thủ tục tại các cơ quan chức năng đã có mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp thuận tiện đăng ký.

Với các thủ tục hành chính phức tạp hiện nay chúng tôi muốn giúp các bạn thực hiện các thủ tục trên với một thời gian nhanh chống và đúng thời gian để đưa doanh nghiệp của bạn vào hoạt động đó là dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh

Sau khi có Mẫu đăng ký kinh doanh cần điền những thông tin cần thiết có trong Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh như nơi nhận đơn xin đăng ký kinh doanh là tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, sau khi ghi nơi nhận xong cần ghi rõ họ và tên người đăng ký doanh nghiệp, chú ý họ và tên phải ghi bằng chữ in hoa, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại, email của người đăng ký đó là những thông tin cơ bản ký và phải ghi đầy đủ thông tin để tránh bị sai sót.

Sau khi đã có những thông tin cá nhân chúng ta cần ghi tiếp những thông tin chủ yếu liên quan đến đăng ký kinh doanh như tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa), tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại để giao, số Fax, Email, Website và đặc biệt là ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, số vốn đầu tư ban đầu của công ty là bao nhiêu ngoài ra còn tài sản khác có giá trị  (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn): trường hợp Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh phải ghi rõ tên, địa chỉ chi nhánh và tên, địa chỉ văn phòng đại diện và cuối cùng là cam kết của người đăng ký kinh doanh về tính xác thực mà mình cung cấp cho cơ quan co thẩm quyền, đi kèm theo mẫu đơn đăng ký là các giấy tờ có liên quan đính kèm cuối cùng là ký xác nhận của người đăng ký, sau khi ghi đầy đủ thông tin thi gửi về cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh theo quy định.

Với mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp ghi được đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục đăng ký một cách nhanh nhất. Hy vọng, những thông tin được chia sẻ trên sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc đăng ký kinh doanh của mình thêm thuận lợi hơn nhiều.