Trang chủ » Hội triển lảm gạch terrazzo

Hội triển lảm gạch terrazzo

(Ngày đăng: 15-11-2016 10:38:45)
Hội triển lảm gạch terrazzo phải triệt để sử dụng chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng để làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất VLXD, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái vì lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại triển lãm, Công ty TNHH gạch terrazzo Việt Nam mang đến sản phẩm tấm thạch cao tổng hợp từ khí thải SO2 cho nhà ở và công trình. Với ứng dụng này, theo tính toán sơ bộ, mỗi năm sẽ tiết kiệm khoảng 1 triệu m2 diện tích đất dùng để chôn lấp 2, 3 triệu tấn rác thải. Tiết kệm chi phí chôn lấp trở thành nguồn lợi kinh tế là triển vọng của dòng sản phẩm này. gạch terrazzo hy vọng, sẽ thay thế hơn 1 triệu tấn thạch cao thiên nhiên nhập khẩu mỗi năm. Hiện thạch cao thiên nhiên chiếm 50% nguyên liệu chính cho ngành sản xuất tấm thạch cao và 46% phụ gia cho ngành sản xuất xi măng (chiếm 4% trọng lượng xi măng).

TS. Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội VLXD gạch terrazzo Việt Nam nhận định, nguyên nhân khiến bức tranh ảm đạm của ngành VLXD gạch terrazzo Việt Nam hiện nay ngoài nguyên nhân khách quan, còn do ngành công nghiệp VLXD gạch terrazzo chưa đi đúng hướng. Sắp tới, các doanh nghiệp cần hướng vào phát triển bền vững, phải triệt để sử dụng chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng để làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất VLXD, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái vì lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trên thế giới, vật liệu thân thiện môi trường đã được sử dụng từ lâu, nhưng với Việt Nam còn rất mới lạ. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan, vật liệu mới thân thiện môi trường, giá rẻ đang dần được chấp nhận tại thị trường luôn chuộng vật liệu truyền thống như ở Việt Nam