Tư vấn gia đình
Xây dựng gia đình hạnh phúc
NEWS  |  TAGS

  • Khám phá
  • Hiểm họa biển và các rủi ro trong bảo hiểm vận tải đường biển

Hiểm họa biển và các rủi ro trong bảo hiểm vận tải đường biển

Mua bảo hiểm vận tải đường biển chính là cách để chúng ta có thể hạn chế những tổn thất và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa của mình. Nhất là đối với phương thức vận tải nhiều hiểm họa và rủi ro luôn chực chờ như vận tải đường biển.

Trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đường biển, thông thường các chuyến hải trình thường gặp các sự cố như thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ ngoài biển. Do sự cố thường phát sinh trong chuyến hải trình, tàu vận chuyển có thể gặp rủi ro rất nghiêm trọng có liên quan đến tai nạn biển, bao gồm các sự cố như: tàu bị mắc cạn, chìm,… khi xảy ra những tai nạn này tàu và hàng thường bị tổn thất rất nghiêm trọng. Vì vậy trong nghành bảo hiểm người ta thường gọi những tai nạn này là hiểm họa biển. Một hiểm họa ngoài biển có thể gây ra bởi nhiều rủi ro.

vận tải đường biển

Trong hợp đồng bảo hiểm vận tải đường biển người ta quy định chỉ bồi thường tổn thất do những rủi ro được bảo hiểm gây ra. Rủi ro bảo hiểm phải là những tai nạn bất ngờ ngoài biển chứ không phải là mọi rủi ro trên biển. Rủi ro đó phải là rủi ro không lường trước chứ không phải là sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra. Nó phải là những nguy cơ do tác động của biển gây ra mà ta không thể nào đối phó được, chứ không phải là những hoạt động bình thường của sóng , gió.

Tóm lại rủi ro là những tai nạn, sự cố bất ngờ xảy ra trong hành trình và làm cho hàng hóa bị thiệt hại, những loại rủi ro mang tính ngẫu nhiên và bất ngờ,.. thì sẽ được bảo hiểm chi trả cho những khoản thiệt hại và tổn thất. Tuy nhiên với những dạng rủi ro khác thì có thể sẽ không được bảo hiểm, trừ khi có thương lượng khi ký kết hợp đồng và chi trả mức bảo hiểm phù hợp nhất.

Những hiểm họa biển luôn là thứ không ai mong muốn khi vận tải đường biển, tuy nhiên ta không thể nào tránh khỏi nó hoàn toàn. Vì vậy bảo hiểm chính là giải pháp để giảm thiểu thiệt hại về tài sản của mình.