• Hỏi đáp
  • Google Scholar Library: Thêm kết quả tìm kiếm vào thư viện của bạn

Google Scholar Library: Thêm kết quả tìm kiếm vào thư viện của bạn

Tin mới nhất mà Tạp Chí Việt Nam SEO vừa nhận được đó là Google công bố một tính năng mới trong Google Scholar có tên là “My Library.”.

Với phần mới này, Google cho phép bạn lưu các bài viết ngay từ trong trang kết quả tìm kiếm của Google Scholar, sắp xếp chúng theo chủ đề, và dễ dàng tìm kiếm nội dung trong thư viện của bạn khi bạn tìm kiếm thấy những nội dung trên Google Scholar.

Để kích hoạt tính năng này, bạn cần phải bấm vào. liên kết “My Library.” Ở phía bên trái sau khi bạn thực hiện một truy vấn tìm kiếm và sau đó đăng nhập Sau khi bạn đăng nhập, bạn có thể nhấp vào “Enable your Scholar library – Kích hoạt thư viện Scholar của bạn”. Nút màu đỏ!
 


Đây là cách nó hoạt động: Click vào “Save” bên dưới kết quả tìm kiếm để lưu nó vào thư viện của bạn. Nhấp vào “My Library” để xem tất cả các bài viết trong thư viện của bạn và tìm kiếm nội dung đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng nhãn để sắp xếp và tổ chức bài viết của bạn. Google đã tạo ra hai nhãn mặc định cho tất cả mọi người, “My Citations” và “Cited by me”, dựa trên hồ sơ Scholar của bạn. “My Citations” chứa các bài viết của bạn và “Cited by me” chứa các bài viết bạn đã trích dẫn.