• Doanh nghiệp
  • Cơ quan nào được giao nhiệm vụ kiểm định an toàn?

Cơ quan nào được giao nhiệm vụ kiểm định an toàn?

Việc kiểm định an toàn đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trên thị trường lao động, tuy nhiên cơ quan nào được giao nhiệm vụ kiểm định an toàn?

 

Kiểm định an toàn là một biện pháp để thực hiện chức năng quản lý của nhà nước. Có cơ quan chuyên trách được giao nhiệm vụ để thực hiện chức năng này. Các cơ quan sẽ phải thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhà nước là cơ quan  quản lý mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước. Nếu không có sự quản lý của nhà nước thì kinh tế xã hội của đất nước sẽ phát triển theo các chiều hướng khác nhau. Trong đó có cả những mặt tốt đồng thời cũng có những mặt hạn chế. Cần có sự quản lý của nhà nước để uốn nắn, điều chỉnh sự phát triển theo đúng hướng. Không thể để xẩy ra hiện tượng kinh tế phát triển mà xảy ra các xung đột trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, quyền lợi của nhân dân, tệ nạn xã hội hoành hành. Kinh tế và xã hội phải phát triển đồng hành thì đất nước mới phát triển bền vững được.

Nhà nước sẽ cần các công cụ và biện pháp để quản lý kinh tế và xã hội của đất nước. Có nhiều công cụ và biện pháp khác nhau. Và tương ứng với mỗi công cụ và biện pháp sẽ có các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đứng ra thực hiện các chức năng này. Kiểm định an toàn cũng là một biện pháp để thực hiện chức năng quản lý của nhà nước. Có cơ quan chuyên trách được giao nhiệm vụ để thực hiện chức năng này. Các cơ quan sẽ được giao thẩm quyền tương ứng từ trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ kiểm định an toàn. Và các cơ quan sẽ phải thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kiểm định an toàn được các cơ quan chức năng thực hiện trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Có quy định cụ thể đối với các đơn vị và danh mục ngành nghề cần kiểm định an toàn. Khi đơn vị bị phát hiện sai phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý. Cơ quan chức năng không hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng sẽ bị cơ quan cấp trên tùy mức độ nghiêm trọng mà xử lý kỷ luật. Các quy định, chính sách liên quan đến kiểm định an toàn cần được phổ biến rộng rãi để toàn thể cơ quan, đơn vị và người dân được biết.