• Doanh nghiệp
  • Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có quyền và nghĩa vụ gì

Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có quyền và nghĩa vụ gì

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là điều mà nhiều người rất quan tâm khi nhắc đến loại hình doanh nghiệp này.Để có thể giúp cho mọi người có được sự thuận lợi nhất định thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu pháp luật quy định như thế nào khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này nhé.

Làm thủ tục đăng ký kinh doanh luôn là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Vì thế cho nên, để có thể giúp cho doanh nghiệp không còn lo lắng đối với vấn đề này thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi tự hào là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có quyền và nghĩa vụ gì

Làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân thì bạn phải biết mình sẽ có được những quyền lợi gì. Đó là điểm để bạn có thể cân nhắc và lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập.

Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

- Người chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ được toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ việc lựa chọn ngành nghề, hướng đi, nguồn vốn... cho việc kinh doanh của doanh nghiệp đều do chủ doanh nghiệp quyết định.

- Các lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân đều thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Nguồn lợi này có thể được chủ doanh nghiệp sử dụng cho việc kinh doanh hay là mua sắm cá nhân đều hoàn toàn hợp pháp.

- Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình làm chủ doanh nghiệp tư nhân hay thuê người quản lý doanh nghiệp thay mình. Nhưng với trường hợp này thì trách nhiệm về mặt pháp lý vẫn thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Trước các phiên Tòa thì chủ doanh nghiệp tư nhân vừa là nguyên đơn, bị đơn, và cũng là người có quyền lợi trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

- Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân được quyền trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trong hoạt động kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hay giảm vốn kinh doanh theo ý muốn của mình. Việc thay đổi vốn kinh doanh này cần được ghi vào sổ sách kế toán.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền cho thuê, bán , cho, tặng lại doanh nghiệp tư nhân hay tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

- Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân đều được chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà chủ doanh nghiệp tư nhân đang có, thậm chí là vay mượn.

- Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký chính xác số vốn kinh doanh theo quy định.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng phải thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế và các báo cáo tài chính khác theo định kỳ.

- Nếu trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân cho thuê, bán , tặng lại doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để cơ quan chức năng nắm rõ thông tin.

Như vậy, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân như thế nào đã được chúng tôi nêu rõ thông tin qua bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp cho bạn biết được để thực hiện theo đúng quy định được ban hành.