• Doanh nghiệp
  • Chỉ tiêu nguyện vọng 2 của khối ngành nghệ thuật

Chỉ tiêu nguyện vọng 2 của khối ngành nghệ thuật

ĐH Văn hóa, Mỹ thuật, Sư phạm Nghệ thuật trung ương, học viện Âm nhạc… đã công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

ĐH Văn hóa Hà Nội
 
Trình độ đại học
 
Tên ngành học
 
Mã ngành
 
Chỉ tiêu
 
- Khoa học thư viện( Khối C,D1)
 
D320202
 
30
 
- Thông tin học( Khối C,D1)
 
D320201
 
10
 
- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) Khối C,D1
 
D320305
 
30
 
- Văn hoá học( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) ( Khối C,D1)
 
D220340
 
40
 
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :
 
D220112
 
 
+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS ( Khối C,D1)
 
 
10
 
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS (khối R)
 
 
10
 
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :
 
D220342
 
 
+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình ( khối C,D1)
 
 
60
 
- Ngành Việt Nam học
 
D220113
 
 
+ Chuyên ngành Hướng dẫndu lịch quốc tế (khối D1)
 
A220113
 
40
 
Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học
 
Tên ngành học
 
Mã ngành
 
Chỉ tiêu
 
- Khoa học thư viện( Khối C,D1)
 
D320202
 
40
 
- Quản lý văn hóa( Khối C,D1)
 
D220342
 
10
 
- Việt Nam học( Khối C,D1)
 
D220113
 
40
 
Trình độ cao đẳng
 
Tên ngành học
 
Mã ngành
 
Khối
 
Tổng chỉ tiêu
 
Chỉ tiêu
 
Các ngành đào tạo cao đẳng:
 
 
 
250
 
 
- Quản lí văn hoá
 
C220342
 
C, D1
 
 
80
 
- Khoa học thư viện
 
C320202
 
C, D1
 
 
90
 
- Việt Nam học( Chuyên ngành văn hoá du lịch )
 
C220113
 
C, D1
 
 
80
 
Trường nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành. Thời gian nhận hồ sơ  từ ngày 20/8 đến hết ngày 08/09.