Tư vấn gia đình
Xây dựng gia đình hạnh phúc
NEWS  |  TAGS

  • Khám phá
  • Cần có tối thiểu một tàu để kinh doanh vận chuyển biển

Cần có tối thiểu một tàu để kinh doanh vận chuyển biển

Việc đưa ra quy định số lượng tàu hàng tối thiểu cần có là hết sức cần thiết đối với các đơn vị vận chuyển biển, thông qua đó phần nào giúp kiểm soát năng lực hoạt động của các đơn vị.

Cần có tối thiểu một tàu để kinh doanh vận chuyển biển

Hàng hóa được giao nhận thông qua vận tải đường biển đã phổ biến trong những năm nay. Với đặc thù của phương thức này, nó giúp việc sắp xếp hàng được gọn gàng, dễ kiểm soát, mất ít thời gian. Trong lúc di chuyển thì việc bốc dỡ cũng thuận tiện và hạn chế được những hư hỏng có thể xảy ra. Nhưng với một đơn vị vận tải, muốn cung cấp gói dịch vụ giao nhận như thế thì trước hết cần có tàu hàng, đó là điều kiện tiên quyết cần có.

Theo quy định mới nhất được ban hành dành cho vận chuyển container đường biển hay những hình thức khác, các đơn vị muốn kinh doanh trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có tối thiểu một chiếc tàu chở hàng cho mình.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận chuyển biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng hóa trên biển là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận chuyển biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

Hơn nữa, doanh nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển biển khi đáp ứng điều kiện quy định về tổ chức bộ máy, tài chính, tàu thuyền và nhân lực.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển biển quốc tế, tổ chức bộ máy phải có bộ phận quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn (ISM Code); có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code); có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận chuyển biển; có bộ phận thực hiện công tác pháp chế.

Về tài chính, các doanh nghiệp này phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên; mức bảo lãnh tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Đồng thời, phải có tối thiểu một tàu biển; nếu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành.

Về nhân lực, người phụ trách hệ thống quản lý an toàn, an ninh hàng hải phải được đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận chuyển biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế. Người phụ trách bộ phận thực hiện công tác pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành Luật. Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa biển nội địa, tổ chức bộ máy phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận chuyển biển.

Về tài chính, phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên; mức bảo lãnh tối thiểu là 500 triệu đồng.

Doanh nghiệp phải có tối thiểu một tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành.

Ngoài ra, người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận chuyển biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế. Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.