Trang chủ » Yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội trên cả nước

Yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội trên cả nước

(Ngày đăng: 15-08-2014 03:30:06)
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm vừa ký ban hành công văn số 2881/LĐTBXH-BTXH yêu cầu rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động các cơ sở chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong toàn quốc.

Căn cứ để Bộ LĐ-TB&XH tiến hành tổng rà soát các cơ sở bảo trợ (BTXH) là do công tác thanh tra và phản ánh của báo chí, cho thấy một số cơ sở BTXH của các tôn giáo, cơ sở BTXH ngoài công lập thành lập chưa theo quy định của pháp luật, có hiện tượng cho trẻ em làm con nuôi chưa đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, công văn 2881/LĐTBXH-BTXH cũng nêu lên lo ngoại về tình trạng nhiều cơ sở BTXH ngoài công lập chưa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và diện tích phòng ở cho đối tượng. Nhân viên quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng chưa được đào tạo nghiệp vụ.

Căn cứ vào tình hình trên, công văn 2881/LĐTBXH-BTXH yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở BTXH trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập. Qua quá trình rà soát, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập chăm sóc từ 10 đối tượng trở lên phải thành lập cơ sở BTXH; hướng dẫn các cơ sở tăng cường công tác quản lý đối tượng từ việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối tượng, chăm sóc tại cơ sở đúng quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc đối tượng, cơ quan chức năng tại địa phương thống nhất với cơ sở nhằm phân loại, lập danh sách các đối tượng không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở BTXH công lập của tỉnh, thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng. Đối với những đối tượng có địa chỉ cụ thể thì bàn giao về địa phương.

Các cơ sở ngoài công lập phải bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên làm công tác chăm sóc hiện có.

Công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi cáo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 31/8.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 402 cơ sở BTXH đang nuôi dưỡng trên 40.000 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 233 cơ sở BTXH ngoài công lập.