• Chia sẻ
  • Tìm hiểu về nội dung của vận đơn

Tìm hiểu về nội dung của vận đơn

Vận đơn đang được đưa vào sử dụng rất thường xuyên trong vận tải container đường biển. Cũng tìm hiểu về nội dung của loại chứng từ này để hiểu hơn về nó nhé.

Tìm hiểu về nội dung của vận đơn

Đã ít nhiều bạn nghe đề cập tới vận đơn trong vận tải đường biển khi tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trong vận đơn thường có nội dung chủ yếu là gì, thông qua đó phần nào biết được lý do tại sao nó lại quan trọng và cần thiết trong mỗi chuyến hàng được giao nhận bằng đường biển đến như vậy.

Vận đơn có nhiều loại do nhiều hãng tàu phát hành nên nội dung vận đơn cũng khác nhau. Vận đơn được in thành mẫu, thường gồm 2 mặt, có nội dung chủ yếu như sau:

*   Mặt thứ nhất thường gồm những nội dung:

–   Số vận đơn (number of bill of lading)

–   Người gửi hàng (shipper)

–   Người nhận hàng (consignee)

–   Địa chỉ thông báo (notify address)

–   Chủ tàu (shipowner)

–   Cờ tàu (flag)

–   Tên tàu (vessel hay name of ship)

–   Cảng xếp hàng (port of loading)

–   Cảng chuyển tải (via or transhipment port)

–   Nơi giao hàng (place of delivery)

–   Tên hàng (name of goods)

–   Kỹ mã hiệu (marks and numbers)

–   Cách đóng gói và mô tả hàng hoá (kind of packages and discriptions of goods)

–   Số kiện (number of packages)

–   Trọng lượng toàn bộ hay thể tích (total weight or mesurement)

–   Cước phí và chi chí (freight and charges)

–   Số bản vận đơn gốc (number of original bill of lading)

–   Thời gian và địa điểm cấp vận đơn (place and date of issue)

–   Chữ ký của người vận tải (thườnglà master’s signature)

Nội dung cuả mặt trước vận đơn do người xếp hàng điền vào trên cơ sở số liệu trên biên lai thuyền phó.

*   Mặt thứ hai của vận đơn

Gồm những quy định có liên quan đến vận chuyển do hãng tàu in sẵn, người thuê tàu không có quyền bổ sung hay sửa đổi mà mặc nhiên phải chấp nhận nó. Mặt sau thường gồm các nội dung như các định nghĩa, điều khoản chung, điều khoản trách nhiệm của người chuyên chở, điều khoản xếp dỡ và giao nhận, điều khoản cước phí và phụ phí, điều khoản giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở, điều khoản miễn trách của người chuyên chở…

Mặt hai của vận đơn mặc dù là các điều khoản do các hãng tàu tự ý quy định, nhưng thường nội dung của nó phù hợp với quy định của các công ước, tập quán quốc tế vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.