Trang chủ » Thuốc diệt mối M-4 1.2 SL

Thuốc diệt mối M-4 1.2 SL

(Ngày đăng: 07-10-2014 10:11:39)
Thuốc diệt mối M-4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.

* Thuốc diệt mối M-4 có thành phần:

Beta-Naphthol: 1.0 %;
Fenvalerae: 0.2 %;
Phụ gia: … đủ 100 %

* Công dụng thuốc diệt mối M-4:

Dầu trừ mối M-4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.

* Cách dùng thuốc diệt mối M-4::

Dùng 01 lít thuốc quét hoặc phun cho 4 – 7 m2 gỗ. Dùng chổi quét hoặc phun trực tiếp lên mặt gỗ, cây, bàn, ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà … Sau khi xử lý thuốc 3 – 7 ngày mới đánh vec-ni hoặc sơn.

* Chú ý: Có thể phun vào chân tường gỗ hay chân tường nhà, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm để phòng trừ mối đất.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: