• Chia sẻ
  • Sự đa dạng của các hoạt động trong vận chuyển đường biển

Sự đa dạng của các hoạt động trong vận chuyển đường biển

Vận chuyển đường biển là ngành dịch vụ mũi nhọn trong kinh tế biển với sự đa dạng của các hoạt dọng kinh doanh.

Các công ty vận tải đường biển thường có nhiều các dịch vụ kinh doanh, dịch vụ vận chuyển cho khách hàng lựa chọn. Các công ty vừa và nhỏ đa phần là hoạt động các dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất hay một địa điểm nào đó mà khách hàng chỉ định đến nơi tập kết hàng hóa, chờ xuất hàng. Nói một cách chung chung là vận chuyển hàng hóa trong nội địa.

Sau đó các công ty này sẽ đóng gói bao bì hay đóng các kiện hàng tùy thuộc vào kích thước kiện hàng, trọng lượng hàng, tính chất mức độ quan trọng của loại hàng đó và tiến hành khai báo các thủ tục hải quan và các thủ tục cần thiết cần bổ sung khác nếu cần cho lô hàng của mình.

Ngày nay, với sự tiến bộ cải cách thủ tục khai báo hải quan thì ngành hải quan đã cập nhật những phương thức khai báo điện tử mới, giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện trong việc khai báo, tiết kiệm thời gian cũng như công sức khi phải xếp hàng cho khai báo một cách vất vả như trước kia.

Việc khai báo các thủ tục hải quan trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của cơ quan hải quan tại nơi mà bạn đang muốn vận chuyển hàng đó bằng tài khoản mà cơ quan hải quan đó đã cấp cho bạn khi bạn đến đăng ký vận chuyển. Sau đó, bạn điền các thông tin cần thiết theo mẫu dưới dạng các danh sách rất tiện dụng và nhân viên hải quan sẽ cập nhật vào hệ thống lưu trữ của đơn vị tiếp theo tiến hành xuất kết quả cho bộ phận kiểm tra hàng. Chủ của lô hàng sẽ được bộ phận kiểm tra liên hệ và cùng chứng kiến việc kiểm tra ngay sau đó. Cuối cùng là ký hoàn tất quá trình kiểm tra của các bên liên quan và hàng hóa sẽ được bốc dỡ lên kho bãi hay khu vực chờ bốc lên tàu để vận chuyển.