• Chia sẻ
  • Những thắc mắc khi đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn

Những thắc mắc khi đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn

Có nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội gián đoạn trong quá trình đóng nộp. Và vấn đề đặt ra là nhiều người vẫn đang thắc mắc là việc đóng BHXH không liên tục như vậy thì có ảnh hưởng đến các chế độ BHXH mà mình được hưởng hay không.

Nếu đặt ra câu hỏi nơi nào được nhiều người lựa chọn tìm đến để tìm sự hỗ các vấn đề trợ liên quan đến BHXH thì câu trả lời luôn là dịch vụ bảo hiểm xã hội. Bởi sự tiện lợi, hiệu quả và nhanh chóng nên dịch vụ này đang được rất nhiều người quan tâm.

Những thắc mắc khi đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn

Nói đến việc đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn thì sẽ có rất nhiều trường hợp người tham gia BHXH lo lắng vì sợ việc tham gia BHXH không liên tục này làm ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ BHXH . Với một  số trường hợp sau đây, chúng ta sẽ biết được khi nào thì  việc đóng BHXH gián đoạn làm ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ BHXH và khi nào thì không.

1. Chế độ hưu trí

Vì thời gian để xét việc người tham gia BHXH có được hưởng chế độ hưu trí hay không được tính là tổng thời gian mà người tham gia BHXH bắt đầu đóng cho tới khi kết thúc có đủ 20 năm hay không. Vì thế cho nên, khi tham gia BHXH thì người tham gia không cần lo lắng việc đóng BHXH của mình bị gián đoạn bao lâu, miễn sao có thể cộng dồn tất cả lại đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí. Nếu như đến tuổi nghỉ hưu mà người tham gia BHXH chưa đóng đủ 20 năm thì có thể đóng BHXH tự nguyện để cho đủ 20 năm, với điều  kiện thời gian đóng thêm không quá 10 năm.

2. Chế độ thai sản

Đối với trường hợp lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc tại các công ty nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn thì có ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ thai sản hay không.Đây là điều mà hầu hết người tham gia BHXH quan tâm, đặc biệt là lao động nữ. Với trường hợp này thì người lao động cần lưu ý đến các vấn đề sau:

- Thứ nhất là theo quy định của BHXH thì việc tham gia BHXH bắt buộc để được hưởng chế độ thai sản thì người tham gia BHXH phải đảm bảo đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ thai sản thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

- Thứ hai là nếu như thời gian đóng BHXH của người lao động trong vòng 12 tháng trước khi sinh không đủ 06 tháng thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật BHXH.

Như vậy thì với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn thì còn tùy theo từng hoàn cảnh và từng chế độ hưởng BHXH khác nhau mà người tham gia BHXH sẽ có những ảnh hưởng khác nhau.