• Chia sẻ
  • Nhiệm vụ của người vận hành nồi hơi

Nhiệm vụ của người vận hành nồi hơi

Khi nồi hơi hoạt động thì người vận hành đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu. Hoạt động của nồi có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào người vận hành.

Người vận hành là người hỗ trợ tích cực trong việc kiểm định nồi hơi định kỳ, giúp các cơ qua kiểm định đánh giá chính xác các hoạt động của thiết bị nồi hơi để đưa ra hướng sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời. Ngoài ra người vận hành nồi hơi còn có nhiệm vụ được quy định rất cụ thể hàng ngày khi điều khiển hoạt động của nồi hơi. Người vận hành sẽ điều khiển hoạt động của nồi hơi kiểm tra hoạt động của các thiết bị nồi hơi để đảm bảo nồi hơi hoạt động ổn định.

Thứ nhất là người vận hành cần đo lường các cơ cấu an toàn và phụ tùng của bình. Thường xuyên kiểm tra các cơ cấu an toàn của máy có liên quan đến bình khí nén là máy nén khí và máy cắt tôn. Kiểm tra liên tục bộ lọc bụi và mức dầu của máy nén khí.

Thứ hai là vận hành nồi hơi một cách an toàn theo đúng quy trình. Kịp thời và bình tĩnh xử lý theo đúng quy trình khi có sự cố sảy ra đồng thời báo ngay cho người phụ trách biết những hiện tượng không an toàn của bình để có hướng giải quyết khắc phục kịp thời nhất.

Thứ ba là trong khi đang vận hành nồi hơi thì không được phép làm việc riêng hoặc bỏ vị trí làm việc dẫn đến không nắm được các hoạt động bất ổn của nồi hơi dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Cuối cùng là khi nồi hơi ngừng hoạt động cần tắ hết các thiết bị nguồn điện để nồi hơi được hoàn toàn nghỉ ngơi. Có kế hoạch lau chùi vệ sinh nồi hơi để phúc vụ cho các lần vận hành tiếp theo.

Như vậy người vận hành vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động của nồi hơi, quyết định lớn đến quá trình vận hành của nồi hơi, vì vậy mà họ cần được huấn luyện một cách đầy đủ, chi tiết nhất về hoạt động của nồi hơi để có thể vận hành nồi hơi một cách thuần thục nhất, tránh sảy ra tai nạ gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như  ảnh hưởng hoạt động sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp.