• Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn lao động hiện nay có điều gì bất cập

Huấn luyện an toàn lao động hiện nay có điều gì bất cập

Những khóa huấn luyện an toàn muốn được đưa vào huấn luyện thì cần phải trải qua sự kiểm tra và phải đạt những tiêu chuẩn chung do nhà nước đưa ra. Tuy thế, những bất cập trong huấn luyện an toàn là điều không thể tránh khỏi.

 

Vai trò của huấn luyện an toàn lao động là không thể phủ nhận. Tuy nhiên bên trong bản thân nó còn những thiếu sót gì thì không phải ai cũng có thể nhận biết được.

Huấn luyện an toàn lao động cũng giống như các khóa học đào tạo, luôn có những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng lớn tới công tác đào tạo và không phải cơ sở đào tạo nào cũng có thể kịp thời khắc phục nó. Việc chạy điểm, chạy chứng chỉ có lẽ là những bất cập quá quen thuộc mà tất cả các lĩnh vực đào tạo đều đã từng điểm mặt. Nguy hiểm hơn cả là đối với những chương trình thực tế như vấn đề an toàn vệ sinh lao động ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của người lao động cũng xảy ra những tình huống tiêu cực này. Hậu quả nghiêm trọng ai cũng nhìn thấy được nhưng chẳng ai khắc phục nó, vì nhu cầu và lợi ích của bản thân mà quên mất sự an toàn cho mình, cho người khác.

Đào tạo kiểu truyền thống như việc 1 giảng viên ở trên cho hàng trăm học viên ở dưới thì lượng kiến thức dung nạp của từng học viên sẽ như thế nào? Chưa kể phương pháp chủ yếu vẫn là thuyết trình, không tạo được hứng thú từ người học dẫn đến tình trạng khô khan, nhàm chán, học lấy lệ, lấy chứng chỉ chứ kiến thức không thu được là bao.

Vấn đề cơ sở vật chất cũng là một trong những vấn đề khó khăn hiện nay khi nhiều cơ sở huấn luyện chưa có đủ máy móc, thiết bị, nhà xưởng cho học viên thực hành, giảng viên thiếu kinh nghiệm…

Để khắc phục tình trạng này không những bản thân cơ sở phải tự hoàn thiện mình mà các tổ chức doanh nghiệp cần tìm cho ra các cơ sở huấn luyện an toàn uy tín và trách nhiệm, giảm thiểu nhất những tiêu cực trong quá trình đào tạo. Các nhóm đối tượng được đào tạo cũng cần trang bị cho mình cái nhìn đúng đắn nhất vấn đề an toàn của bản thân, của đồng nghiệp từ đó dù chưa có điều kiện tốt nhất tại cơ sở huấn luyện thì chính các nhóm đối tượng cũng dễ dàng khắc phục và tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp và đúng đắn nhất, đảm bảo an toàn và lợi ích cho chính bản thân mình.