• Chia sẻ
  • Hiểu đúng về kiểm định van an toàn

Hiểu đúng về kiểm định van an toàn

Van an toàn là thiết bị được biết đến nhiều trong công tác chỉnh áp suất của các thiết bị như nồi hơi, bình khí nén, máy nén… các thiết bị được dùng trong khu công nghiệp, ngành công nghiệp nặng.

Kiểm định van an toàn có tiêu chí như thế nào?

Trước hết, thời gian kiểm định van an toàn được thực hiện chủ yếu vào lúc trước sử dụng và trong khi sử dụng. Trong khi sử dụng thường được các tổ chức thực hiện theo chu kỳ và theo thời điểm có sự thay đổi hay còn được gọi là kiểm định bất thường. Sự thay đổi, bất thường là khi việc điều chỉnh, sửa chữa, nâng cấp có liên quan đến an toàn của thiết bị, điều chỉnh vị trí đặt thiết bị, máy móc, thiết bị có thời gian nghỉ hơn 1 năm hoặc là có quyết định kiểm định của cơ quan chức năng.

kiểm định van an toàn

Các bước trong việc kiểm định van an toàn

Xem xét lại hồ sơ, thống kê số liệu kỹ thuật của van.

Thẩm tra trực tiếp kỹ thuật thiết bị.

Thẩm tra chức năng đóng mở, điều kiện kín khít và khả năng chịu áp suất của van ( thường thẩm tra bằng nước, khí nén, và các loại dầu chuyên dụng).

Sau khi điều chỉnh van theo tình huống công việc thực tế sẽ đến bước Niêm Chì

Hiểu hơn về hoạt động kiểm định van an toàn.

Công tác thẩm định hay còn gọi là kiểm định an toàn là hình thức thẩm tra, xem xét, phân tích, thử bằng kiểm nghiệm. Được thực hiện bởi một đơn vị có quy trình đánh giá hiện trạng an toàn của máy móc đúng hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Các đơn vị này thường do cục an toàn lao động, đơn vị thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành giấy phép, điều kiện để đảm bảo chức năng kiểm định.

Kiểm định gồm các dạng: kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Trong đó hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn thực hiện theo một chuẩn quy định nhất quán, thường được biết đến là quy trình kiểm định. Quy trình này nhằm xác nhận và thẩm định chất lượng , sự tương tác đúng đối tượng cần kiểm định, thường là máy móc, thiết bị, đảm bảo yếu tố kỹ thuật an toàn trong quá trình vận hành. Kiểm định van an toàn củng thuộc trong dạng kiểm định kỹ thuật an toàn.

Quy trình kiểm định còn kết hợp với Quy trình hiệu chuẩn, một loại xác định và xây dựng tính liên kết cho một bên là giá trị đo lường, kiễm tra và một bên là tiêu chuẩn đo lường. Công tác này nhằm đánh giá chính xác nhất sai số và các yếu tố riêng biệt trong kỹ thuật của loại máy móc, thiết bị được dùng để đo lường, kiểm tra. Công tác hiệu chuẩn thiết bị sẽ do Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn, đơn vị thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ  tiến hành thực hiện. Hiệu Chuẩn là công tác tự nguyện.

Theo thông tư 05/2014 TT – BLĐTBXH, các máy móc, thiết bị có mức độ yêu cầu cao trong công tác an toàn lao động thì phải tiến hành thẩm tra, kiểm định. Khác với hình thức tự nguyện của công tác hiệu chuẩn.

Với chức năng đảm bảo mạch thủy lực không vượt quá sự gia tăng áp lực, hay còn gọi là tăng áp hơn mức giá trị quy định ( giá trị này đã có hạn mức mặc định) của van an toàn thì việc kiểm định van an toàn là hoàn toàn cấp thiết cho tổ chức, doanh nghiệp.