• Chia sẻ
  • Giải pháp nào trong việc tăng cường kiểm định cầu trục?

Giải pháp nào trong việc tăng cường kiểm định cầu trục?

Kiểm đinh cầu trục là công việc phổ biến hiện nay. Nó được tiến hành trên tất cả các mặt của những doanh nghiệp sử dụng cầu trục. Tuy phổ biến những không phải không có những bất cập trong công việc kiểm định cầu trục. Vì vậy cơ quan chức năng cần tăng cường việc kiểm đinh cầu trục.

Nói đến tăng cường có nghĩa là đề ra các kế hoạch, biện pháp có khả năng thực hiện và đạt được kết quả tốt nhất trong việc kiểm định cầu trục. Nhìn chung có rất nhiều biện pháp để tăng cường việc kiểm định nói trên. Chẳng hạn chúng ta có thể tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, công ty tự giác kiểm định cầu trục mà không cần nhắc nhở bằng cách sử dụng các khẩu hiệu, áp phích tại các tuyến đường hoặc những khu vực gần các doanh nghiệp công ty. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể tổ chức các buổi huấn luyện, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để nhân viên kiểm định cần trục thực hiện tốt hơn công việc của mình. Các công ty kiểm định cũng trang bị thêm các trang thiết bị máy móc hiện đại để việc kiểm định được tiến hành khoa học và nhanh chóng hơn.

Nếu các biện pháp tuyên truyền vận động trên đối với các doanh nghiệp không có hiệu quả thì cơ quan chức năng cần đầy mạnh hơn nữa việc kiểm định cầu trục bằng cách ra các quyết định bắt buộc phải tuân theo. Nếu các doanh nghiệp vẫn ngoan cố thì có thể bị xử lý theo quy định của có cơ quan có quyền hành nói trên. Ngoài ra, việc khắc phục tình trạng gian lận trong việc kiểm định cầu trục cũng là vấn đề đáng được chú ý. Việc khắc phục tình trạng trên không nằm ở một phía doanh nghiệp hay các nhân viên kiểm định mà nằm ở cả hai phía. Bằng mọi các những người có chức vụ phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi gian lận ấy vì chúng không những gây mất an toàn trong lao động mà cò cổ vũ cho tệ nạn tham nhũng trong xã hội.

Tóm lại có rất nhiều giải pháp cho việc tăng cường kiểm định cầu trục và điều quan trọng nhất là kiên quyết thực thi chúng.