• Chia sẻ
  • Cách diệt chuột cống bằng lưới tại nhà

Cách diệt chuột cống bằng lưới tại nhà

Chuột cống vô tình vào nhà là chuyện bình thương ở những ngôi nhà sống cạnh các khu vực ống cống, rác thải, chợ, nhà ăn,… Và để diệt những con chuột nguy hiểm này bạn có thể sử dụng tới một loại lưới đặc biệt được thiết kế dùng để bẫy những con chuột này.

>>  Chuột cống                      >>  Cách diệt chuột cống

>>  Bắt chuột cống bằng lưới >>  Cách làm bẫy chuột cống

Thuốc diệt chuột hiệu quả

Chuột cống như cái tên của nó khi sinh sống ở các ống cống và ăn những thức ăn từ cống và rác thải của con người.  Mắc dù không thù oán gì với loại sinh vật này nhưng vì tính chất nguy hiểm của loại vật này mang lại cho con người nên đã được đưa vào danh sách mặc định cần phải tiêu diệt khi nó xuất hiện ở khu vực mà bạn ở.

Không đơn giản như việc diệt chuột nhà với những chiếc bẫy keo hay sử dụng các loại thuốc diệt chuột thông thường. Việc diệt chuột cống đòi hỏi bạn phải ranh ma hơn chúng khi mà mức độ thông mình và lì lơm của những con chuột này cũng thuộc dạng nhất nhì trong số các loạ chuột. Vì sự nguy hiểm và hung hẵn của nó thì các tốt nhất để bắt một con chuột cống trong nhà là sử dung loại bẫy lưới bằng thép.

Sử dụng lưới thép hay còn gọi là bẫy lồng thép để dụ dỗ những con chuột này vào ăn và bất tình thình nhốt nó vào trong chiếc bẫy bằng lưới thép một cách dễ dàng. Với cách này những con chuột cống hăm ăn sẽ khó lòng thoát được bỏi đặc tính ham ăn của nó.

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng các loại thuốc diệt chuột  có uy tín để diệt chuột cống nếu như số lượng nó trong nhà bạn quá nhiều và bạn không có nuôi chó hay mèo.