• Chia sẻ
  • Các lưu ý khi kiểm định cần trục

Các lưu ý khi kiểm định cần trục

Qua nhièu lần kiểm định cần trục, để nâng cao hiệu qủa làm việc, các kiểm định viên đã đưa ra những lưu ý cho từng hạng mục nhằm cải thiện vấn đề xấu phát sinh trong nhiều điều kiện khác nhau, một số lưu ý được ghi tại đây với mục đích chia sẻ.

Những lưu ý khi kiểm định cần trục được đề ra dựa vào các tiêu chuẩn để kiểm định cần trục, và tùy thuộc vào từng phần nhỏ trong qúa trình, ta có thể nhận được nhiều lưu ý khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ dựa theo thứ tự các việc khi kiểm định cần trục đẻ đưa ra các lưu ý.

Công việc bắt đầu với những thủ tục trước  khi kiểm định, ở đây, kiểm định viên phải hiểu rõ được các đặc điểm đặc trưng của từng mẫu cần trục, từ đó suy đoán những sự cố trước khi bắt tay vào kiẻm định thật sự, như vậy gíup ta có thể định hướng được cách kiểm định nhanh hơn. Kiểm tra bên ngoài là việc đầu tiên trong quá trình kiểm định cần trục, khi kiểm tra bên ngoài, ta cần lưu ý một số điều như sau, chú ý các thông số của các bộ phận, các chướng ngại vật hay rủi ro có thẻ xảy ra thể hiện qua bên ngoài của các cần trục, khi xem xét kĩ cơ cấu và từng bộ phận của cần trục, ta cần phải xem xét kĩ từngkết cấu kim loại, móc, cáp xem chúng có liên kết chặt chẽ với nhau hay không, so sánh các thông số của những loại cần trục này với những tiêu chuẩn của quốc gia, nhờ đó mà ta có thể biết được loại nào tốt hay xấu, bên cạnh đó là xem xét cách lắp đặt các mối và các bộ phận này sao cho hợp lí, để không phát hiện được hư hỏng, bệnh tật. Trong quá trình thử tải, dù là tĩnh hay đọng, ta đều phải xem xem trong lúc đưa điện vào, các bộ phận có điều kiện gì lạ thường hay không, chẳng hạn như trục lỏng hay nứt đoạn đâu đó, sau khi đã kiểm tra tất cả, cần xem lại một lượt xem có loại nào mình còn phân vân, như thế thì những thứ ta làm đều tròn trách nhiệm và tốt đẹp cả.