• Doanh nghiệp
  • Tỷ lệ tai nạn lao động vẫn tăng trong thời gian gần đây

Tỷ lệ tai nạn lao động vẫn tăng trong thời gian gần đây

Thị trường ngày càng hiện đại thì lẽ ra tình hình tai nạn phải được giảm thiểu, nhưng không, chúng ta thấy rằng tình trạng tai nạn lao động vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn và nghiêm trọng hơn.

 

Tỷ lệ tai nạn lao động qua những năm gần đây có xu hướng diễn biến phức tạp và liên tục tăng lên, vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cần thiết là gì để giảm thiểu tình trạng tai nạn lao động xảy ra.

Trong những năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều thông tin về những vụ tai nạn lao động và gây ra hậu quả không nhỏ cho con người và xã hội. Những con số thống kê về tai nạn lao động khiến chúng ta không khỏi há hốc mồm sửng sốt. Nhưng trên thực tế thì con số này còn cao hơn gấp nhiều lần, bởi vì các công ty, doanh nghiệp bững bít thông tin và tự mình giải quyết vì không muốn liên quan đến pháp luật cũng như là sự mất uy tín, thương hiêu của công ty, doanh nghiệp mình.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng như vậy chủ yếu cũng là do người sử dụng lao động vì không xây dựng chương trình, phương pháp làm việc an toàn, không quan tâm hoặc thực hiện với hình thức đối phó công tác huấn luyện an toàn lao động, thiết bị lao động không được đảm bảo kiểm định an toàn. Nguyên nhân từ phía người lao động chỉ chiếm do không thực hiện đúng quy trình lao động, không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, thiếu ý thức trong học tập công tác huấn luyện an toàn lao động, còn lại là một số nguyên nhân khách quan khác cững góp phần gây ra tai nạn lao động.

Vậy, giải pháp hữu hiệu nhất cần phải xây dựng để đảm bảo an toàn lao động hiện nay trước hết là công tác huấn luyện an toàn lao động phải thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ. Xây dựng thống nhất cả về mặt nội dung và hình thức. Nâng cao ý thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động cũng như sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong công việc. Trung thực trong kiểm tra, báo cáo để các cấp, các ngành chức năng có những biện pháp hỗ trợ, giải quyết phù hợp khi tai nạn xảy ra và có phương hướng thực hiện mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.