• Chia sẻ
  • Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn lao động

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn lao động

Cái gì cũng phải có tiêu chuẩn để đúng với yêu cầu của nhà nước nhằm đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả của công việc. Trong công nghiệp cũng vậy mỗi máy móc thiết bị phải được sử dụng đúng cách vì thế mà những cơ quan sử dụng phải được huấn luyện nhưng người huấn luyện phải là người như thế nào.

Sau đây tôi xin giới thiệu một số tiêu chuẩn đối với người huấn luyện an toàn lao động.

Thứ nhất, người huấn luyện an toàn lao động là người phải có kinh nghiệm trong nghề và là người có thành tích học tập tốt, trình độ đại học trở lên.

Thứ hai, mỗi công tác huấn luyện phải được xác định là huấn luyện về cái gì, nội dung huấn luyện như thế nào để đạt chất lượng tốt nhất cho học viên vì thế mà người huấn luyện phỉa hiểu rõ và nắm vững những lý thuyết cũng như kiến thức huấn luyện an toàn, có nhiều năm làm trong các công ty xí nghiệp về nghiệp vụ huấn luyện an toàn trong lao động.

Thứ ba, là mỗi máy móc có một cách sử dụng và biện pháp bảo vệ riêng nên mỗi người huấn luyện phải có trong mình những lý thuyết chuyên sâu về thiết bị máy móc mà chuẩn bị sử dụng trong sản xuất. Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và sử dụng máy móc.

Thứ tư, là tiêu chuẩn về việc huấn luyện thực hành. Mỗi nhóm huấn luyện được thực hành theo một cách riêng được nhà nước quy định đề đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả của mỗi lớp huấn luyện thực hành. Người huấn luyện phải đầy đủ tiêu chỉ được quy định trong các điều luật của nhà nước.

Như vậy huấn luyện an toàn luôn yêu cầu những gì chất lượng nhất và đặt rất nhiều tiêu chí cho người huấn luyện an toàn. Dễ thấy nếu người huấn luyện đạt được những tiêu chí đó thì việc huấn luyện an toàn đạt chất lượng là rất cao và vấn đề sự cố lao động là hạn chế nhưng không hiểu sao càng ngày càng nhiều những sự cố xảy ra trong việc sử dụng máy móc công nghiệp hay là do các công ty huấn luyện an toàn không còn được chất lượng như trước và tuyển nhân viên một cách ồ ạt và thiếu chọn lọc.