• Chia sẻ
  • Thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp

Thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp

Thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp khác nhau, buộc doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động đầu tư của mình

Theo điều 41của luật đầu tư 2014 có quy định : Cơ quan đăng ký đầu tư có quyền thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.  Việc thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không còn quyền thực hiện đầu tư nữa. Và có nhiều trường hợp khiến doanh nghiệp bị thu hồi.

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà cơ quan thu hồi sẽ có cách thức khác nhau. Như vậy, việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư , cơ quan đăn ký đầu tư phải đảm bảo công ty đó thuộc những trường hợp chấm dứt khác nhau. Chính vì lý do chấm dứt khác nhau nên về việc ban hành chung hay kèm theo danh sách chấm dứt là không đúng với quy định nội dung chấm dứt và thủ tục chấm dứt.

Nếu bạn còn chưa hiểu rõ về những thủ tục này thì chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ trong bài viết dưới đây.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đầu tư

Cũng theo điều 41 ở trên thì những doanh nghiệp có trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư :

• Nhà đầu tư tự họp bàn biểu quyết và quyết định chấm dứt các hoạt động của dự án

• Nếu trong điều lệ công ty hoặc hợp đồng có các điều khoản về việc chấm dứt hoạt động

• Dự án hết thời hạn hoạt động

• Dự án đang bị đình trệ hoặc thuộc các khoản 2 điều 43 mà chủ đầu tư không có các biện pháp khắc phục dẫn đến việc không thể hoạt động tiếp.

• Đất mà nhà đầu tư đang sử dụng bị thu hồi vì một lý do nào đó khiến dự án không thể hoạt động được. và nhà nước cũng không có các phương án tìm địa điểm thay thế phù hợp.

• Dự án hết hạn và nhà đầu tư không thực hiện gia hạn cũng như cơ quan chức năng không thể liên lạc được với những người có thẩm quyền của dự án.

• Nếu giấy phép đầu tư đã hoàn thành nhưng dự án sau 12 tháng vẫn chưa được triển khai thì sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư.

Với những thông tin trên đây về việc thu hồi giấy phép đầu tư thì chúng tôi hy vọng quý doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn vấn đề này và có thể giải quyết khúc mắc của mình tốt nhất.

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư luôn sẵn sàng tư vấn các thông tin về đầu tư thông qua hotline sau đây: