• Chia sẻ
  • Thông tư quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

Thông tư quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho những người thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất, Bộ Lao Động- Thương binh và Xã hội đã có văn bản chỉ đạo về việc huấn luyện an toàn hóa chất. Đây sẽ là một số hướng dẫn về phạm vi, đối tượng và nội dung huấn luyện.

Đối tượng được áp dụng Thông tư này là các cá nhân, tổ chức có sử dụng hóa chất và các các nhân, tổ chức có liên quan. Nội dung huấn luyện an toàn được áp dụng tùy thuộc vào các mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất, vị trí làm việc của từng người đối với hóa chất. Nhóm người được huấn luyện thứ nhất là các những người quản lý trực tiếp hóa chất. Nhóm người này được huấn luyện an toàn hóa chất rất rõ ràng, cụ thể. Đầu tiên là những quy định của pháp luật ta trong việc hoạt động hóa chất: yêu cầu về chuyên môn, giấy phép, cơ sở vật chất, trình tự, thủ tục, khai báo hóa chất, phiếu an toàn hoá chất, khả năng ứng phó khi gặp phải tai nạn hóa chất, kế hoạch và biện pháp phòng ngừa. Thứ hai là các yếu tố nguy hiểm trong việc bảo quản, sử dụng các loại hóa chất. Thứ ba là kỹ thuật đảm bảo an toàn, biện pháp quản lý khi tiếp xúc với các hóa chất. Tiếp theo là các biện pháp, phương án cần sử dụng khi xảy ra tai nạn về hóa chất như: thông tin cứu hộ, sơ cứu, sử dụng phương tiện cứu hộ, huy động tối đa sự giúp đỡ từ bên trong và bên ngoài, cách liên lạc và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Cuối cùng là biện pháp phòng tránh tai nạn, sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường.

Còn đối với nhóm người trực tiếp bảo quản, sử dụng, vận chuyển hóa chất thì được huấn luyện an toàn những điều sau: quy trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng hóa chất an toàn; các hóa chất thuộc loại nguy hiểm thì cần biết tên, cách ứng phó khi hóa chất này xảy ra sự cố; phương pháp pha chế hóa chất an toàn; cách cấp cứu, sơ cứu khi có người gặp sự cố hóa chất; quy trình ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn hóa chất xảy ra.