• Món ngon
  • Tăng cường kiểm tra bán vé xe tết

Tăng cường kiểm tra bán vé xe tết

Sở Giao thông - Vận tải TPHCM tăng cường công tác kiểm tra tại các bến xe khách liên tỉnh việc thực hiện kê khai, niêm yết giá vé và tổ chức bán vé xe tết trước của các doanh nghiệp khai thác tuyến

Phòng bán vé xe tết
Thông tin giá bán vé xe tết:
Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong vận tải hành khách, Sở Giao thông - Vận tải TPHCM đã ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải tuyến cố định và hoạt động khai thác bến xe liên tỉnh giữa Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách thành phố và Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải TPHCM.
 
Theo đó, Ban Quản lý các bến xe và Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải sẽ phối hợp thực hiện các nội dung sau: Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải tuyến cố định và hoạt động khai thác bến xe liên tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của nhà nước có liên quan. Đảm bảo trật tự an toàn và văn minh về giao thông vận tải đường bộ.
 
Duy trì, phát huy hiệu quả mạng lưới và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ. Kiểm tra, phòng ngừa, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển phương tiện; các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.