• Doanh nghiệp
  • Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

Các bạn muốn thành lập doanh nghiệp mới thì nên dành ra vài phút đọc những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp này, không tốn bao nhiêu thời gian cả mà đôi khi còn giúp bạn tránh những lần phạt hành chính do chưa nắm luật nhé

Ngày nay, nhiều người đã lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất. Sự hợp tác này sẽ là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào hoạt động.

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp chỉ là những lưu ý nhỏ, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua, bởi cứ mỗi lần bị phạt vài trăm ngàn, vài triệu hay vài chục triệu thì chẳng còn là chuyện có thể xem nhẹ nữa rồi.

Đối với những doanh nghiệp nằm trong các ngành nghề có điều kiện kinh doanh theo pháp luật nhà nước thì chỉ được hoạt động chính thức sau khi nhận được các giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, các giấy phép khác… được gọi chung là giấy phép con. Dù doanh nghiệp đã nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa được cấp phép hành nghề thì cũng không được hoạt động, nếu hoạt động thì được xem là kinh doanh chui.

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp đối với trường hợp công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn trên 2 thành viên thì phải thực hiện nghĩa vụ góp vốn như quy định:

+ Với công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên thì các thành viên phải góp vốn đủ và đúng hạn đã cam kết ban đầu.

+ Đối với doanh nghiệp cổ phần thì các cổ đông góp vốn sáng lập công ty phải có nghĩa vụ thanh toán hết phần cổ phần đã cam kết góp trong 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy phép kinh doanh.

+ Sau khi góp vốn thì doanh nghiệp phải cấp chứng nhận phần vốn đã góp vào cho doanh nghiệp (điều này dành cho cả các thành viên hay cổ đông tự do). Trong trường hợp doanh nghiệp cố ý không cấp chứng nhận này sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

+ Với một số doanh nghiệp lớn, số thành viên hay cổ đông tham gia rất nhiều nên doanh nghiệp phải lưu danh sách cổ đông / thành viên vào sổ đăng ký theo quy định. Nếu không doanh nghiệp cũng sẽ bị phạt 10 đến 15 triệu.

Tiến độ góp vốn của các công ty có hình thức này phải được thông báo cho cơ quan doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là  15 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn được thành lập. Với doanh nghiệp cổ phần thì là 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Mức phạt nếu không làm theo quy định là từ 1 đến 2 triệu.

Cuối cùng trong những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp là doanh nghiệp phải thành lập ban kiểm soát khi công ty là một trong những mô hình sau:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên góp vốn trở lên

+  Công ty cổ phần có từ 11 cổ đông góp vốn trở lên, hay trong trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% số vốn thì cũng phải lập ban kiểm soát.

Cố ý làm trái quy định thì sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu.