• Hỏi đáp
  • Khả năng thiết kế web bán hàng và truy cập web như thế nào

Khả năng thiết kế web bán hàng và truy cập web như thế nào

Khả năng thiết kế web bán hàng cũng là một vấn đề mà chúng ta luôn bàn tới nó và đó là lĩnh vực siêu lợi nhuận khi các bạn biết khai thác và kinh doanh nó như thế nào.

Với các nhà lập trình web có khả năng thiết kế website chuyên nghiệp bán hàng và quảng bá thương hiệu với hàng nghìn người  biết tới web cuả bạn thì không hề đơn giản chút nào hết số lượng người truy cập vào web là một vấn đề còn mua hàng, sản phẩm từ chính web cảu bạn là là một vấn đề nan giải, vì thế năng lực thiết kế web của các công ty có nhiều năm trong kinh nghiệm họ sẽ hiểu được điều đó và làm như thế nào để phát trển trên toàn diện cho đối tác của mình.

Khả năng thiết kế web bán hàng và truy cập web như thế nào

Bạn có biết đến khả năng truy cập trong khi web đó là phải đảm được trang web của bạn không phụ thuộc vào phần cứng hoặc phần mềm đặc biệt nào.
Một trang web có khả năng truy cập là một trang web cho phép nhiều người có thể truy cập được vào thông tin trên trang web đó. Một tập con về khả năng truy cập quan trọng là cho phép những người khiếm thị, khiếm thính hoặc khuyết tật truy cập đầy đủ vào các dịch vụ và thông tin có sẵn giống như cách của những người bình thường. Thế nên, khi xây dựng những trang web cho phép có khả năng truy cập thì một điều cần cân nhắc khá quan trọng đó là phải đảm được trang web của bạn không phụ thuộc vào phần cứng hoặc phần mềm đặc biệt nào.
 
Một vài tổ chức có đủ khả năng nhưng vẫn cố tình bỏ qua vấn đề về những người khuyết tật và chỉ tập trung vào việc nâng cao thêm các thuận lợi cho việc thiết kế web có đủ khả năng truy cập cho những người bình thường. Các trang web có khả năng truy cập: cho phép truy cập đối với những người sử dụng điện thoại di động, những màn hình hiển thị kích thước nhỏ, Web- TV, Web-cabin điện thoại và cả những thiết bị mới có khả năng = web mới khác.