• Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập công ty tài chính và cho thuê tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính và cho thuê tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính và cho thuê tài chính là các yêu cầu cơ bản về mặt kinh tế vĩ mô do khách hàng chính của loại hình kinh doanh này là những ngân hàng, tổ chức hay doanh nghiệp lớn.

Những quy định của pháp luật Việt Nam đã trở thành rào cản không hề nhỏ trong việc áp dụng những điều kiện thành lập công ty tài chính tại Việt Nam. Đó là lý do mà có nhiều người đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục và đi vào hoạt động kinh doanh.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Theo thông tư số 06/2002 do Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc điều kiện thành lập công ty tài chính tại thị trường Việt Nam. Nếu doanh nghiệp kinh doanh tài chính có phương án kinh doanh khả thi, đáp ứng được quy chuẩn 5 điều kiện (nếu đó là công ty tài chính trong nước) và 6 điều kiện (đối với doanh nghiệp kinh doanh tài chính có vốn nước ngoài). Doanh nghiệp phải có phương án hoạt động rõ ràng về: phương thức hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế Việt Nam và địa bàn hoạt động, phải nêu rõ kế hoạch hoạt động cụ thể trong 3 năm đầu của doanh nghiệp.

5 điều kiện thành lập công ty tài chính Việt Nam là:

+ Doanh nghiệp tài chính là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện về mức vốn pháp định. Với doanh nghiệp tài chính nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hay công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng thì mức vốn pháp định là 50 tỷ đồng. Với công ty tài chính theo hình thức liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, công ty tài chính có 100% vốn nước ngoài thì mức vốn pháp định bắt buộc là 5 triệu USD. Doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì mức vốn pháp định tối thiểu bằng mức ban đầu trong suốt quá trình hoạt động.

+ Người sáng lập hay tổ chức sáng lập phải là người / tổ chức uy tín và chứng minh được năng lực tài chính.

+ Người điều hành doanh nghiệp phải có đủ năng lực chuyên môn phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước

+ Doanh nghiệp có điều lệ tổ chức tuân theo quy định của Luật tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật.

+ Có nhu cầu hoạt động trên địa bàn xin hoạt động

Thêm một điều kiện thành lập công ty tài chính có ngân hàng thương mại Việt Nam muốn trở thành cổ đông sáng lập cho công ty tài chính hay cho thuê tài chính phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, có trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định pháp luật.

Công ty hoạt động trong mảng tài chính hay cho thuê tài chính có quy định thời hạn hoạt động không được quá 50 năm. Nếu cần gia hạn thời gian hoạt động thì phải được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chập nhận và mỗi lần gia hạn cũng không được quá 50 năm (dù là doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Chúc doanh nghiệp thành công!