• Doanh nghiệp
  • Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

Việc kinh doanh chứng khoán luôn là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Bởi thực tế thì đây là một hình thức kinh doanh khá mới mẻ và không phải là ai cũng biết được những thông tin và quy định để có thể đảm bảo đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán một cách hợp pháp.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc tìm đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể có được sự lựa chọn tốt nhất cho các thủ tục của mình.  Đây là lựa chọn được xem như hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn.

 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

Để biết được điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán như thế nào thì bạn hãy cùng theo dõi thông tin qua bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé.

Điều kiện chung

Để có thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thì các doanh nghiệp cần đảm bảo được những quy định chung về trụ sở làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, vốn, nhân sự, cổ đông hay các thành viên tham gia góp vốn… TRong số đó thì vốn là điều kiện mà bạn cần phải lưu ý. Để đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán thì doanh nghiệp phải đảm bảo đủ vốn theo quy định của pháp luật ban hành.

Điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán

Để có thể được hợp nhất hay sáp nhập các công ty chứng khoán với nhau thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện chung theo quy định. Ngoài tra thì việc công ty chứng khoán muốn dược thực hiện giao dịch ký quỹ sau khi đã được Ủy ban chứng  khoán nhà nước chấp thuận thì phải đảm bảo được các điều kiện sau:

- Được cơ quan chức năng có thầm quyền cấp phép về việc môi giới chứng khoán.

- Doanh nghiệp là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp không được nằm trong tình trạng đang bị cảnh bảo hay kiềm soát hoặc bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.

- Doanh nghiệp không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thông tin này được căn  cứ vào báo cáo tài chính của năm gần nhất.

- Có tổng nợ không quá 03 lần vốn chủ sở hữu. Ngoài ra thì vốn của chủ sở hữu không được phép thấp hơn vốn pháp định.

- Tính từ thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ thì tỷ lệ vốn khả dụng phải đạt tối thiểu là 180% và con số này phải được duy trì liên tục trong vòng 12 tháng.

- Có hệ thống giao dịch phục vụ giao dịch ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, đáp ứng được điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán không phải lá điều đơn giản. Vì thế, bạn cần phải nắm bắt thông tin thật chính xác trước khi lựa chọn hoạt động theo lĩnh vực này.