Có tự mua bảo hiểm được không

Như chúng ta cũng đã biết, bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập. Vậy những người lao động không thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội thì có tự mua bảo hiểm được không?

Dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn là một nơi để các quý khách hàng có thể tìm đến để giải đáp các thắc mắc, những vấn đề liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội nói chung và những câu hỏi liên quan đến vấn đề có tự mua bảo hiểm được không nói riêng.

Có tự mua bảo hiểm được không

Đầu tiên, đối tượng để tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó thì các đối tượng mua bảo  hiểm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được chọn một trong sáu phương thức đóng bảo hiể xã hội theo quy định của pháp luật. Đó chính là tham gia đóng đó là đóng hằng tháng, ba tháng một lần, sáu tháng một lần, mười hai tháng một lần hay thực hiện đóng một lần cho nhiều năm về sau. Tuy nhiên, khi bạn lựa chọn phương thức đóng nhiều năm một lần thì  nhưng quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Nhiều người thắc mắc về việc đã đủ điều kiện độ tuổi lương hưu nhưng  theo quy định của pháp luật thì họ vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ năm thì phải đóng bảo hiểm như thế nào và thời điểm được hưởng lương hưu ra sao? Thực tế thì theoo quy định của luật bảo hiểm, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng, mức đóng này sẽ do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Cụ thể, mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn có thể là mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ hay có thể lụa chọn mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Riêng mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm theo quy định của luật bảo hiểm xã hôi thì nó được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước. Bên cạnh đó thì còn phải tính theo mức chiết khấu lãi suất do bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ công bố mức chiết khấu của năm trước liền kề với năm đóng.

Để trả lời cho câu hỏi có tự mua bảo hiểm được không thì xin thưa người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người lao động hội đủ các điều kiện hưởng lương hưu trí.Hơn thế nữa thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được thu nhập ổn định hằng tháng . Như vậy thì việc tham gia  bảo hiểm xã hội mới có thể giúp cho nguồn thu nhập được ổn định hơn.