• Doanh nghiệp
  • Cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Sau khi hoàn tất hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân thì một nội dung cần quan tâm đó chính là thủ tục về cấp giấy phép cho doanh nghiệp như thế nào? Việc cấp giấy phép sẽ tiến hành ra sao?

 

Cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp chính là công nhận việc cá nhân, tổ chức đăng kí thành lập doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp. Cộng vào đó, thủ tục này cũng chứng minh, thừa nhận sự có mặt của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh.

Thủ tục cấp giấy phép được thực hiện thông qua sự ủy quyền của Thủ tướng chính phủ đối với các doanh nghiệp trong nhóm ngành quy định như doanh nghiệp đăng kí kinh doanh các ngành khai khoáng, sản xuất phân hóa học và sản xuất các loại pháo; sản xuất cung ứng điện không thuộc mạng lưới điện quốc gia; dịch vụ truyền thanh, truyền hình; sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu… Việc phê chuẩn và cấp phép cho các doanh nghiệp này phải thông qua sự ủy quyền của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tham khảo ý kiên của Bộ và cơ quan ngang Bộ. Sau đó, chuyển hồ sơ lên Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc ngành nghề mà doanh nghiệp đăng kí kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày đối với doanh nghiệp tư nhân (và 20 ngày đối với công ty) thì các cơ quan chịu trách nhiệm phải có văn bản phản hồi cho doanh nghiệp. Sự phản hồi sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết rằng liệu hồ sơ đó có được thông qua, được cấp giấy phép hay không?

Khi hồ sơ thành lập doanh nghiệp được cấp giấy phép thì các cơ quan liên quan cần báo cáo ngay với Thủ tướng chính phủ. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm thì việc cấp giấy phép kinh doanh sẽ dễ dàng hơn và không cần đến sự Uỷ quyền của Thủ tướng chính phủ.