• Chia sẻ
  • Các thiết bị lao động cần kiểm định an toàn

Các thiết bị lao động cần kiểm định an toàn

Hiện nay tình trạng mất an toàn lao động diễn ra khá phổ biến không chỉ ở các khu vực thành thị mà ngay cả các khu vực ở nông thôn. Tai nạn lao động diễn ra không chỉ do ý thực của con người mà một phần do các thiết bị lao động, vì vậy cần kiểm định an toàn các thiết bị lao động trước khi đưa vào sử dụng.

Tuỳ vào các thiết bị lao động mà ta có những hình thức kiểm định an toàn riêng. Nhưng tất cả chúng đều có chung một qui trinh kiểm định an toàn cơ bản. Kiểm định an toàn là kiểm tra, giám định các thiết bị đã được chế tạo đúng theo qui ước an toàn hay không, quá trình hoạt động của chúng được bình thường và theo đúng qui tắc hoạt động không, đạt theo các thông số kỹ thuật an toàn mà pháp luật qui định. Kiểm định an toàn đảm bảo hoạt động của các thiết bị đạt chuẩn hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra, việc kiểm định cũng là một qui trình bắt buộc của pháp luật đối với các thiết bị lao động nhầm hạn chế các rũi ro tai nạn lao động.

Đa số các thiết bị lao động đều phải qua kiểm định an toàn, nhầm đảm bảo việc vận hành, sử dụng các thiết bị này không gây ra bất kì các sai xót nào. Kiểm định các thiết bị phải được diễn ra theo đúng các qui trình và đồng thời diễn ra một cách chặc chẽ chắc chắn nhất, hạn chế mọi rủi ro trong quá quá trình vận hành. Tất cả các thiết bị lao động đều phải được kiểm định an toàn nhưng đặc biệt đối với các thiết bị sau phải kiểm định an toàn chặt chẽ và chính sát nhất. Các thiết bị bơm hơi, lò đốt nóng là những thiết bị dễ gây cháy nổ nhất, một khi gây cháy nổ thì sẽ gây thiệt hại lớn vì vậy các thiết bị này cần kiểm định an toàn  cao, các thiết bị nâng hạ như cần trục cũng là những thiết bị quan trong được sử dụng nhiều và nguy cơ gây tai nạn cũng rất cao, hệ thống cáp treo cũng là là một trong những thiết bị dễ gây tại nạn nhất nguy cơ mất an toàn khá các nếu không được giám định kiểm định thường xuyên, các hệ thống ống dẫn các chất như dầu,khí, hệ thống đông lạnh ... nếu bị rõ rĩ thì nguy cơ chết người cũng khá cao, các băng chuyển, thang máy cũng tiềm ẩn nguy cơ chết người cao, gần đây có nhiều tai nạn liên quan đến thang máy đó quá trình kiểm định nó cũng cần chú trọng.

Hầu như các thiết bị lao đều phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng, nhưng đặc biệt kiểm định nghiêm ngặt đối với các thiết bị trên bởi các thiết bị này dễ gây tai nạn lao động và thường được sử dụng.